Skip to main content

Koliko vas zaista košta Herbalife doručak

Stojan vam predstavlja tok novca koji ulažemo u hranu, na dnevnom nivou, kao i šta nam takav način razmišljanja donosi kao rezultat za džep i za osećaj u svom telu.

Leave a Reply